Zmluvné podmienky

Tovar zasielame na dobierku. Pri nákupe nad 99 eur pri zásielkach do 5kg poštovné ZDARMA. Platí aj pre kombináciu objednávok z eshopu lapinovasportshop a adamocyklosedlo.sk. Pri nákupe do 99 eur do 5kg účtujeme paušálne cenu poštovného 3,9eur. Opýtajte sa nás na presné poštovné náklady..

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu (ďalej len “e-shop”).

2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

VYMEDZENIE POJMOV

1. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu: Néčová Eva, SPORTIS s.r.o., Vystrkov 1121/3, 95701 Bánovce Nad Bebravou, IČO:47005807, spoločnosť zapísaná v Okresnom registri Okresného súdu Trenčín 1, Oddiel: sro, Vložka č.:27257/R

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka alebo e-mailom odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.

3. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár alebo e-mailová správa obsahujúce informácie o kupujúcom a zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, spracované systémom obchodu.

OBJEDNANIE TOVARU

1. Objednávanie v e-shope funguje prostredníctvom nákupného košíka alebo e-mailom.

2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári nákupného košíka, inak nie je možné objednávku potvrdiť. Pri objednávke e-mailom je kupujúci rovnako povinný uviesť v správe potrebné údaje. Objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy.

3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky a to: a) meno a priezvisko, úplná adresa (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre) b) e-mailová adresa kupujúceho (slúži na komunikáciu s kupujúcim) c) telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s kupujúcim) d) spôsob platby (resp. doručenia)

4. V jednotlivých prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na potvrdenie objednávky e-mailom alebo telefonicky.

5. Dodacie lehoty sa pohybujú od 1 pracovného dňa do 3 kalendárnych týždňov. Pokiaľ objednaný tovar nie je na sklade, upozorní prevádzkovateľ kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo v špecifických prípadoch zrušiť objednávku alebo jej časť.

7. K vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

CENY TOVARU

1. Ceny tovarov sú udané pri každom výrobku v e-shope v EUR. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržať ceny udané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

2. Prevádzkovateľ má právo ceny v e-shope aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa a pod., aj bez upozornenia. Z uvedených cien môže predávajúci obchodníkom poskytnúť ďalšie zľavy. Ak dôjde ku zvýšeniu základu výpočtu predávajúceho (napr. kúpnej ceny, daňovej sadzby, poplatkov, výmenného kurzu mien), je oprávnený už dohodnuté ceny zvýšiť. Pokiaľ došlo k platbe vopred, čiastka sa započítava do kúpnej ceny

SPÔSOB PLATBY

1. Platba dobierkou (možná len pre zásielky na územie Slovenska a Česka).

2. Kupujúci dostáva v zásielke spolu s tovarom faktúru ako daňový doklad, ktorý je zároveň potrebné predložiť v prípade reklamácie.

VRÁTENIE TOVARU

1. Zakúpený tovar je možné nepoužitý vrátiť bez udania dôvodu podľa § 12 zákona 108/2000 Z. z. do 7 dní od jeho prevzatia, spĺňajúc nasledovné podmienky: – tovar musí byť vrátený v pôvodnom nepoškodenom obale – tovar nesmie byť použitý – tovar musí byť nepoškodený – tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) – spoločne s tovarom musí byť poslaný aj doklad o kúpe alebo jeho kópia

2. Kupujúci zašle tovar spĺňajúci vyššie uvedené podmienky na adresu predávajúceho na vlastné náklady.

3. Po splnení všetkých podmienok pre vrátenie tovaru zašle predávajúci peniaze za tovar zloženkou alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prijatí tovaru.

4. V prípade nesplnenia niektorých z uvedených podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

REKLAMÁCIA TOVARU

1. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar bez zbytočného odkladu. V prípade zistenia nezrovnalostí medzi faktúrou (resp. objednávkou) a obsahom zásielky je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho.

2. V prípade reklamácie neskôr odhalených chýb tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, zasiela kupujúci reklamáciu písomne poštou alebo e-mailom. V reklamácii uvedie svoje kontaktné údaje, číslo daňového dokladu (faktúry) vzťahujúceho sa k reklamovanej zásielke a podrobný dôvod reklamácie.

3. Predávajúci kontaktuje po prijatí písomnej reklamácie kupujúceho a spresní ďalší postup. Po súhlase predávajúceho zašle kupujúci reklamovaný tovar spolu s daňovým dokladom alebo jeho kópiou predávajúcemu. Poštovné ani iné poplatky predávajúci nevracia. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky. V prípade oprávnenej reklamácie vymení predávajúci kupujúcemu vadný tovar za iný kus alebo vráti kúpnu cenu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ spracováva kupujúcim poskytnuté údaje v zmysle zákona 428/2002 Z. z. a zaväzuje sa, že poskytnuté údaje nesprístupní žiadnej tretej strane (okrem ich poskytnutia špedičnej spoločnosti k doručeniu tovaru). Kupujúci môže v zmysle uvedeného zákona kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa e-shopu o vymazanie jeho údajov z databázy.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

2. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

3. Činnosť poskytovania služieb prevádzkovateľa podlieha orgánom dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia TrenčínHurbanova 59 911 01 Trenčín

Štátna veterinárna a potravinová správa Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

Viac TU

 

 
 
 

 

Lacná doprava

Poštovné nad 99eur ZDARMA

Tovar zasielame na dobierku. Pri nákupe nad 99 eur pri zásielkach do 2kg poštovné ZDARMA. Platí aj pre kombináciu objednávok z eshopu lapinovasportshop a adamocyklosedlo.sk. Pri nákupe do 99 eur do 2kg účtujeme paušálne cenu poštovného 3,5eur. Opýtajte sa nás na...
Celý článok

SPORTisTRI Lapinovasportshop triatlon a iné športové príslušenstvo

SPORTIS s.r.o.
Vystrkov 1121/3
Bánovce Nad Bebravou
95701
IČO:47005807
IČ DPH: SK2023701955

Showroom odberné miesto-Mestská plaváreň Bánovce
1.poschodie, hlavný vchod na plaváreň na ulici F.Urbánka 9, prosíme volať 30min pred návštevou

"Eshop športovcov pre športovcov"

Predávame len tovar, ktorý máme odskúšaný a ktorý je vo svojej kategórii najlepší!
+421908537860 klapinova@gmail.com Účet Sportis: Tatrabanka
2925890761/1100
SK7511000000002925890761
Vytvorené službouWebnode E-shop